Vi på Grow Your Business har tagit fram en enkel arbetsmodell för att säkerställa en effektiv och lönsam process som leder till ökad försäljning, skapar ett mervärde för dina kunder, motiverar dina medarbetare samt utvecklar företaget i sin helhet. Våra åtgärder är enkla och skräddarsys till dig som kund för att inspirera, utmana och stötta utvecklingen. Vårt mål är att ge dig enkla och konkreta verktyg som ett stöd i vardagen.

 • Connector.

  ANALYS

 • Connector.

  Inspiration/Utmaning

 • Connector.

  Mål

 • Connector.

  Strategi

 • Connector.

  Realisera/Förbättra

 • Connector.

  Resultat

 • Connector.

  Uppföljning

 • Connector.

  utveckling

GROW BUSINESS EXCELLENCE

Grow your Business Sweden har nischat in sig på att hjälpa och stötta små och medelstora företag i Europa under deras process att utveckla sina företag och skapa lönsamhet samt tillväxt. Oavsett om det gäller verksamhets- eller organisationsutveckling, strategi- eller analys- och budgetarbete, ledarskap eller processer kopplat till medarbetare eller försäljning; vi har erfarenheten och verktygen: skräddarsydda, unika processer och ett nätverk för en heltäckande lösning. Alla framgångsrika idrottare har en coach som stöttar, peppar och agerar som bollplank för att driva dem att åstadkomma sitt yttersta. Grow Your Business är din Business Coach som är närvarande, coachande och utmanande när du behöver det. Med vårt koncept Grow Business Excellence arbetar vi med helheten för att skapa ett välmående, lönsamt och framgångsrikt företag.

GROW YOUR BUSINESS SWEDEN INSPIRERAR, UTMANAR OCH UTVECKLAR FÖRETAG SOM VILL ÖKA SIN TILLVÄXT

core business network

Med de förväntningar och förändringar som vi omges av i samhället och som våra företag står framför, kan det vara en utmaning att få med sig hela organisationen. Även förväntningarna på ledare och chefer ökar. Och för att möta både dagliga utmaningar och nå organisationens och de individuella målen så effektivt som möjligt, finns vi till för att handplocka förmågor och skapa de förutsättningar som behövs för att lyckas. Vi utbildar och stöttar dig som VD/entreprenör både individuellt och i samarbete med din ledningsgrupp/medarbetare för att säkerställa en bestående, effektiv förändring. Genom beprövade processer inom grupputveckling säkerställer vi att hela organisationen är med på förändringsresan mot era strategiska mål. Man pratar ofta om Change Management inom branschen; vi på Grow Your Business framhåller vårt koncept Core Business Network, som går ut på att engagera alla i företaget att tillsammans arbeta mot samma mål, oavsett om det innebär en förändring eller att leva ut en visionen.


strategic interim management

Ibland uppstår tillfälliga behov av erfarna ledare och/eller specialister. Det kan t.ex. vara att en nyckelperson inom organisationen plötsligt försvinner, att du vill genomföra en snabb förändring i din verksamhet som kräver fler resurser eller att man befinner sig i en rekryteringsperiod. Interim Management handlar ofta om akuta lösningar, sk. ”quick fixes”. Vi har praktisk erfarenhet från internationella och nationella företag, alltifrån operativt ledarskap till coaching av stora organisationer med flera verksamheter på distans. Grow your Business erbjuder dig Strategic Interim Management som ett strategisk verktyg med långsiktiga och bestående resultat, kostnadseffektivt och flexibelt och alltid anpassat utifrån ditt företags behov.